Barceloneta - Texto - Xavier Bolao -fotògraf- Barcelona

Anar al contingut
Els terrenys on s'assenta actualment el barri estaven negats d'aigua fins a mitjans del segle XVIII. El sòl que avui ocupa el barri s'anà creant lentament a partir de la construcció d'un primer dic a mitjans del segle XIV i del primer port creat el 1687, que juntament amb l'illa de Maians (on més tard hi hauria la Duana i on actualment hi ha el Rellotge), van servir per anar retenint i que s'anés afermant la sorra aportada pels corrents marins que ressegueixen la costa de nord a sud.

Els canvis polítics i econòmics que experimentà Catalunya a la segona meitat del segle XVIII expliquen la creació d'aquest barri en el sorral. La Guerra de Successió i la derrota de Catalunya tingueren com a conseqüència l'abolició  d'institucions pròpies (polítiques, jurídiques, administratives, etc.) i la imposició d'una nova estructura política. Quan Felip V va conquerir Barcelona el 1714 ordenà enderrocar una important part del barri de la Ribera per construir la fortalesa de la Ciutadella per tal d'assegurar-se el control  sobre la població.

El 1715 un decret reial adjudicava 321 solars de la platja als habitants de les cases que havien estat enderrocades. En aquests terrenys s'hi podien construir habitatges segons el projecte del brigadier d'enginyers Joris Prosper Van Verboom de 1719. El reglament de la concessió donava preferència a persones amb alguna activitat relacionada amb el mar. Les ordenances prescrites en aquell decret no van ser acatades de manera estricta i la configuració final va ser la del projecte de l'enginyer Juan Martín de Cermeño de 1749.

Quan es va crear aquest barri la ciutat es trobava en un moment de reactivació econòmica gràcies al desenvolupament de les manufactures cotoneres i el redreçament del comerç amb Amèrica, la qual cosa permeté que la població de la ciutat es dupliqués en 40 anys (1718-1758). Per aquesta raó es va voler endegar el port i els seus entorns que s'havien anat omplint de barraques i magatzems desordenadament. Es va crear, doncs, una Junta d'Obres del Port i es decidí primer d'ampliar el port i tres anys més tard, el 1753, es va construir la Barceloneta per a resoldre els problemes d'habitatge de la ciutat. El rescabalament dels antics veïns de la Ribera mai es va portar a terme.

Durant el segle XIX la Barceloneta, com altres barris de Barcelona, tingué un desenvolupament industrial notable. S'hi instal·laren indústries metal·lúrgiques i mecàniques importants: la Maquinista Terrestre i Marítima (1856), els Tallers Nou Vulcà (1836), els Gasòmetres (1840), els Tallers Alexander (1849) i els Tallers Escuder (1872). Actualment els espais que van alliberar aquestes indústries, quan es van traslladar o tancar, estan ocupats per habitatges i instal·lacions construïdes per als Jocs Olímpics de 1992.
Tornar al contingut